“Përfshirja e burrave dhe djemve për barazi gjinore” është një projekt i Shoqatës për Inovacion Social “ARNO”, e cila po implementohet në partneritet me Y-PEER Maqedoni me mbështetjen e Zyrës Rajonale UNFPA për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore.

Organizatat që mbështet projektin në Maqedoni: Shoqata për Perspektiva Gjinore , Shoqata për mundësi të barabarta “Manastir” – , “Forumi grave” Tetovë, Iniciativa Qytetare e grave Antico, ECHO Arsimore bamirësia, Tiiiit Inc dhe Organizata e Grave të Shkupit dhe kombëtar! Rrjeti kundër dhunës kundër grave dhe dhunës në familje.

Panairi i meshkujve

Në kuadër të fushatës më 16 tetor, në sallën publike – Shkup, u mbajt panairi i parë i meshkujve me titull “Dhe burrat munden”. Në kuadër të panairit u zhvilluan tre punëtori me titull “Men Iron”( Burrat Hekurosin) , “Men cook” (Burrat Gatuajnë) dhe ” CreativeGames for Children” (Lojra kreative për fëmijë), ku morën pjesë burra dhe djem nga Maqedonia. Kjo ngjarje ishte pjesë e fushatës kombëtare “And Men Can” (Dhe Burrat Munden). Në aktivitet pjesëmarrësit patën gjithashtu mundësinë për të fituar aftësi për hekurosje, pastrim dhe animim të fëmijëve me teatër hije.

Instruktorët e punëtorive ishin Antonio Gjorgjievski (kuzhinier profesionist i ri,  i cili gatuar çdo ditë për familjen), Samet Shabani dhe Alexander Grujic (të rinj që e kanë për hobi hekurosjen) dhe Krum Stefanovski (themeluesi i grupit të teatrit “Hijet dhe retë” , gjithashtu një  baba I përkushtuar).