Në periudhën 14-21 korrik 2019 në Karlovo-Bullgari, pjesëmarrësit e ARNO-s morrën pjesë në Projektin “Never Again!”, I organizuar nga OJQ-ja ” Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley “, financuar nga programi Erasmus +. Ky projekt mblodhi 30 të rinj dhe liderët të tyre nga Polonia, Rumania, Serbia, Greqia, Maqedonia Veriore dhe Bullgaria. Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë njohuritë e 30 pjesëmarrësve në temën e Holokaustit, tolerancës nxitëse, ndërkulturore dhe dialogu ndërfetar, parandalimi i shkeljeve të të drejtave të njeriut dhe të gjitha format e veprimeve jonjerëzore, ksenofobike dhe ekstremiste radikale.

 

Gjatë programit, pjesëmarrësit përmes axhendës njihen me historinë dhe kulturat e njëri tjetrit, si dhe me historinë dhe kulturën e çifutëve me vizitën në Qendrën Kulturore Çifute në Plovdiv – Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2019. Në Plovdiv jo vetëm që ata mësuan rreth bashkësive hebraike atje, por ata gjithashtu vizituan sinagogën e Sionit dhe monumentin kushtuar të gjithë atyre që kontribuan në shpëtimin e hebrenjve bullgarë. Më pas ata vizituan selinë e “Plovdiv 2019” për të mësuar më shumë rreth projekteve artistike në Plovdiv dhe iniciativën evropiane “kryeqyteti evropian i kulturës”.

Programi për shkëmbimin e të Rinjve përfshinte mbrëmje kulturore ku çdo grup prezantoi historinë, kulturën dhe traditat e vendit të tyre bashkë me natën e përbashkët ndërkulturore që kontribuan në nxitjen e dialogut ndërkulturor, mirëkuptimin e ndërsjellë dhe thyerjen e stereotipeve kulturore. Ky program I cili ishte i pasur me metoda të ndryshme jo-formale të arsimimit ka kontribuar në ndërtimin e shkathtësive dhe njohurive të pjesëmarrësve, dhe gjithashtu do të vazhdoj këtë misjon me kampanjat që po vin të cilat secili prej partnerëve do ti zbatojë në nivel kombëtar.

 

Përfaqësuesit e ARNO-s ishin: Marija Maneva (17), Nikola Chaganovikj (17), Magdalena Bosevska (17), Aleksandar Miloshevikj(19) dhe lideri I grupit Anjeza Sadiku Gorenca (21).

 

“Me të vërtetë më pëlqeu shum ky shkëmbim! Përveç të gjitha mësimeve, projekti u mbajt gjatë festës së qytetit (18 korrik – në ditëlindjen e heroit kombëtar bullgar) – Vasili Levski, i cili ishte revolucionari i parë bullgar që foli për barazinë midis kombeve evropiane. Ishte e mrekullueshme të mësonim për këtë temë, por gjithashtu të zgjonim mendjet tona dhe të hapnim sytë ndaj vlerave dhe mësimeve të vendit. Më pëlqeu vërtet që kishte shumë njerëz të rinj dhe të mençur që ishin të hapur për të mësuar gjëra të reja dhe për t’i dhënë përkushtim historisë dhe të ardhmes ku gjërat e këqija nuk do të harrohen kurrë dhe nuk do të përsëriten. ” deklaroi Anjeza nga ARNO.