Aleksandar Millosheviç mori pjesë në një vizitë studimore “Përfshirja sociale përmes ndërmarrësisë” me ftesë të CID (Qendra për Dialogun Ndërkulturor – Kumanovë), i cili u mbajt nga 22-27 tetor në Bruksel, Belgjikë.

Projekti afatgjatë i CID dhe partnerët “Përfshirja sociale përmes sipërmarrjes”, synon të sigurojë përfshirje më të madhe të qytetarëve, duke ofruar më pak mundësi (sociale) edukimin për sipërmarrjen. Gjatë kësaj vizite, pjesëmarrësit u përqëndrua në eksplorimin e praktikave të përshtatshme të sipërmarrjes sociale dhe ndikimin e saj mbi njerëzit me më pak mundësi. Alexander kishte mundësinë për të vizituar ndërmarrjet sociale në Bruksel dhe disa kooperativat rurale dhe ndërmarrjet shoqërore që kryejnë veprimtari ekonomike nga njëra anë, por edhe mbështetjen e njerëzve në nevojë për të gjetur punë në anën tjetër.