Në periudhën 21-22. 11.2017 Irina Janevska përfaqësoi Këshillin Kombëtar të Rinisë të Maqedonisë – NMSM në Bruksel në aktivitetin e titulluar “Javën Evropiane të Arsimit Profesional” (#EUVocationalSkills organizuar nga Komisioni Evropian.

 

Në këtë aktivitet, Irina mori pjesë me përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave të dedikuara për përmirësimin e gjendjes së arsimit profesional. “Në Maqedoni kam mundësinë të punoj me kuzhinier, por edhe të jem në kontakt me shkollat ​​e tjera të mesme profesionale. Në Bruksel, diskutimi është aq i avancuar sa që kemi biseduar në lidhje me vende të reja pune për robotët, jo për të pajisur kuzhinë ose blerjen e makinerive në kabinete për udhëzim praktik. Kam takuar Zora-në, i cili është një robot që di 19 gjuhë, dhe momentalisht është duke ndihmuar në spitale “.

– ndan Irina për përvojën e saj.