Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta* është konkurs vjetor që mbështet zhvillimin e biznes ideve të vogla, lokale dhe të qëndrueshme në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe Sërbi. *Termi “ide të gjelbërta” do të thotë ide që ndihmojnë për mjedisin jetësor, ide që shfrytëzojnë burime nga komuniteti lokal dhe që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm (integrimin e nevojave dhe prioriteteve lokale, ekonomike, dhe sociale të komunitetit).

ARNO administron Konkursin Kombëtar për Ide të Gjelbërta që nga viti 2015 dhe është krenar për idetë fituese të konkursit rajonal:

2015: Vendi ynë i Mirë – Kooperativa e Parë e Konsumatorëve Organikë (Mbështetje për Prodhuesit e Vogël të Margjinalizuar të Prodhuesve Organikë në Maqedoni)

2016: Marta Mojsova (Eko-Resuscitation)

2017: Jane Zaevski (Ushqimi për të Gjithë) dhe Kristian Shopov (Eco-Illusion)

NE I ZGJODHËM 3 IDET E GJELBËRTA MË TË MIRA

Më 29 qershor 2017, në Klubin e Gazetarëve – Shkup, u mbajt finalja e konkursit “Filantropia përmes ideve të gjelbra” ku u shpallën tre idetë më të mira të biznesit të gjelbër për vitin 2017: Zgjidhja e softuerit për shitje dhe dhurimi i ushqim të pashitur nga objektet hoteliere- “Ushqimi për të gjithë “(Jane Zevski), nisjen e një biznesi iluzionist për promovimin e ekologjisë dhe mbështetjes së njerëzve të margjinalizuar -” Iluzioni Eko “(Kristian Shopov), prodhimi i substrateve për prodhimin organik të bimëve dhe kërpudhave -” MaMa Organa “(Natalia Burgieva).

Tre fituesit e konkursit të këtij viti morën një kupon çmim-vlerë për shërbimet e konsulencës, të dhënë nga Shoqata e Menaxhimit dhe Konsultimit të certifikuar “MKA 2000”.

 

Në finale, përveq fituesve, u përfshin dhe këto ide të gjelbërta: 15m3 Digester i mbeturinave organike (Petar Matovski; Shoqata “BIVIUM”), Kopshtarisë pyjore (Шумска Градинкa) (Anela Stavrevska Panajotova), Mbarështimi I Stevia Reabudiana Bertoni (Aco Zdravevski), Çelësi i gjelbër për fëmijërinë e sigurt (Sashko Todorov; “Shoqata e qytetarëve EKVITA”), Lavender Immortele Macedonia (Lubomir Stojanovski;” IZ farma lugina djellore”), TravelIMG (Ana Ristevska), Green Community (Dukagjin Turkeshi, Dritan Leshi; 1$ nga Dibra), Make Skopje Green again (Marina Karatrajkova, Aleksandar Popovski) dhe  shtëpia e modiluar EKO(Еко модуларна куќа) (Vele Nelkovski; BN termo shtëpi Shkup).

 

Kemi ardhur me 2 çmime nga

Konkursi rajonal

 

Dy ide nga Maqedonia për biznes të gjelbërt në konkursin rajonal, “Filantropi përmes ideve të gjelbërta” që u mbajt në fund të korrikut 2017  në Kolašin të Malit të Zi.

Në forumin e mbajtur për të gjashtin vit radhazi, nga ky vit konkurruan 18 ide të biznesit të gjelbër nga 6 vende të Ballkanit: Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe nga ky vitë B&H.

Përveç ideve fituese nga Maqedonia, “Ushqimi për të Gjithë” dhe “Iluzionet Eko”, u shpërblyen dhe idet nga Mali I Zi “Kamp poshtë Ostrog-ut” dhe ideja nga Kosova “Platforma Akademike”. Të katërta idetë morën një mbështetje financiare prej $ 10,000.

 

 

ARNO organizon konkursin në Maqedoni për të tretin vit radhazi.

 

“Jemi të lumtur të shohim rezultatet e energjisë së investuar, këtë vit erdhëm në shtëpi me 2 çmime.

 

Atje, Kristian “hipnotizoi” jurinë ndërkombëtare me idenë e tij të argëtimit dhe eko-edukimit përmes iluzionizmit, ndërsa Jane i bindi ekspertët se të rinjtë dhe teknologjitë e reja kanë përgjigje ndaj sfidave dhe problemeve që kemi në dritaren tonë. Çmimet do të tregojnë jo vetëm për bartësit e ideve, por edhe për shoqërinë, sepse përveç komponentës mjedisore dhe të biznesit, ata gjithashtu kanë filantropë dhe përfitim për komunitetet. ”

– tha Irina Janevska, Presidente e ARNO.