Регионален натпревар „Филантропија преку зелени идеи“

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

Youth Voices

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

Coolinari.mk

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

ARNO implementing partner with UNFPA- Youth Component

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

Часови за Готвење

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

STRET Project

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

Holocaust in Balkans Project

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

„И мажите можат“

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

Што е АРНО

Асоцијација за развој на нови опции = АРНО АРНО е здружение за социјални иновации основано во македонскиот граѓански пејсаж со посебна мисија за развој и имплементација на социјални иновациии и промоција на нови опции и современ технолошки пристап

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Контакт
  • Булевар ВМРО 1/2-7, Скопје 1000
  • +​389 77 855 832

  • contact@arno.org.mk; arno.mkd@gmail.com