Formulari për aplikim në konkursin „Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta“ 2018 mund ta merrni në këtë link.

Para se të filloni me plotësimin e tij lexoni me kujdes UDHËZIMET. (mund ta merrni në këtë link.)

UDHËZIME

Formulari I aplikimit për konkursin “Filantropia përmes ideve të gjelbërta”,  përbëhet nga tri pjesë:

 1. Të dhena për autorin e idesë

Në këtë pjesë të formularit,  do t’ju duhet të jepni të dhenat e organizatës/ portofolio/ biografinë, të dhëna për kontakt, emrin e idesë, si dhe konfirmim për disa pyetje/kritere shumë të rëndësishme për pjesëmarrje.

 1. Të dhënat për idenë e gjelbërt

Në këtë pjesë të formularit Ju lutemi sqaroni sa më qartë dhe sa më shkurt, pyetjet dhe nën-pyetjet, të cilët janë kriterenë konkur dhe prej të cilëve do të notoheni nga juria jonë.

 • Tek nën-pyetja 2.4.3, termi “dallimet” I referohet: përfaqësimit të gjinive të ndryshme, kategorive të ndryshme, etniteteve të ndryshme, persona me invaliditet ose persona me pengesa në zhvillim etj.
 • Mos harroni, ju duhet gjithashtu t’na dërgoni një buxhet të detajuar ose një biznis plan (2.8)
 1. Matreale të tjera për idenë e gjelbërt

Në këtë pjesë të formulatit,  mund të jepni informacione shtesë për idetë tuaja: fotografi, video, ilustrime, grafikë etj. Ju lutem kini parasysh kufizimet teknike për dërgimin e përmbajtjeve multimediale nepërmjet e-mail-it.

Informacion shtesë/ mund të dërgoni linqe të ndrysme në mënyrë  që të mund të marrim informacione shtesë: video në YouTube, faqe në Facebook, artikuj nga mediume dhe të ngjajshme.

 

Me Rëndësi!

 • Të gjitha fushat janë të rëndësishme për tu plotësuar
 • Disa pyetje kanë në dispozicion një numër të kufizuar fjalësh. Ju lutem merreni këtë parasysh para se ta plotësoni formularin.
 • Ju lutemi përdorni font Calibri me madhësi 12 dhe hapsirë 1.0
 • Pasi të keni plotësuar formularin për aplikim, duhet ta dërgoni atë ne arno.mkd@gmail.com . Pas kësaj nuk do të keni më mundësi ta ndryshoni atë.
 • Afati I fundit për dorëzimin e aplikacionit është 20.06.2018 deri në ora 23:59. Formularët e dorzuar pas këti afati kohor nuk do të merren parasysh.
 • Pasi të dërgoni formularin, mbrenda 24 orëve do t’ju dërgojmë një vërtetim në adresen e e-mailit që do të na mundesoni, për t’ju konfirmuar se aplikimi juaj u pranua. Nëse nuk merni ndonjë përgjigje nga ne mbrenda 24 orve,  ju lutem na kontaktoni.
 • Për pyetje dhe informacione të tjera, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare arno.org.mk, na shkruani në e-mail mkd@gmail.com ose na telefononi në 077/855 832 çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në orën 17:00

 

 

 

Çfarë është ARNO

Shoqata për zhvillimin e opcioneve të reja. ARNO është organizatë për risi sociale të bazuara në peizazhin qytetar të Maqedonisë me një mision të veçantë për zhvillimin dhe zbatimin e inovacioneve sociale dhe

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Follow me on Twitter
Contact
 • Boulevard VMRO, Skopje 1000, 1/2-7, Skopje 1000
 • +​389 77 855 832

 • contact@arno.org.mk; arno.mkd@gmail.com