Pyetjet që bëhën më shpesh

 1. A munden individët të aplikojnë për ide të biznesit të gjelbër?

Po, konkurrenca për idetë e biznesit të gjelbër, mund të zbatohet nga individë, sipërmarrës socialë, organizata të shoqërisë civile dhe kompani të vogla private. Nëse pronari i idesë së gjelbërt, është një individ dhe bëhet fitues, ai do të duhet të regjistrohet si  person juridik, në mënyrë që të realizojë idenë e tij të gjelbërt.

 1. Ne jemi një kompani e vogël, a mund të aplikojmë në konkurs?

Nëse pronari i idesë së gjelbër është një kompani e vogël private, nuk duhet të ketë një xhiro vjetore më të madhe se 10,000 euro për të aplikuar për konkursin e ideve të gjelbërta.

 1. Çfarë nënkuptohet me termin, “Ide të biznesit të gjelbër”?

“Idet e biznesit të Gjelbërt “, janë aktivitete ekonomike të personave juridikë që kontribuojnë në mjedis, duke përdorur burimet nga komuniteti lokal, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm, integrimin e nevojave dhe prioriteteve të komuniteteve lokale, ekonomike, sociale dhe mjedisore.

 1. A janë produktet e gjelbra vetëm eko-produktet dhe idetë që përdorin energjinë diellore?

-Jo, idetë e gjelbërta nuk kufizohen vetëm në idetë që përdorin energjinë diellore dhe eko-produktet. Idet e gjelbërta mund të jenë të ndryshme, për shembull ideja e gjelbërt mund të jetë një shpikje teknologjike, një ide për promovimin dhe përdorimin e energjisë së pastër, eko-turizmi, ideja e krijimit të vendeve të punës përmes iniciativave të ndryshme (turne me biçikletë malore, të shikojnë zogjtë, grumbullueset e  çajit ), bizhuteri të ricikluara, mobilje nga paletat, eko-fermat etj. Për më shumë shembuj, shihni albumin tonë në Fb. Ne ju inkurajojmë që të shqyrtoni materialet multimediale , në kanalin tonë ARNO në YouTube (atje ju do të gjeni videot e ngjarjeve të fundit, paraqitjet në shfaqe, video nga fituesit e vitit të kaluar, videot dokumentarë nga konkurrenca rajonale, etj).

 1. A mund të aplikojë në të njejtin konkurs i njejti person, me më shumë ide të gjelbra?

– Gjithkush mund të aplikojë në konkursin pë ride të gjelbërta, me të gjitha idetë e gjelbërta që ka. Një individ / kompani, mund të jetë bartës I më shumë ideve të gjelbërta në konkurs, por për çdo ide të gjelbërt është e nevojshme të dërgoni një formular të veçantë aplikimi. Mbani mend, se numri i formularëve të paraqitur,  nuk ndikon në shënimin e ideve të gjelbra nga juria.

 1. A shpërblehen idetë me vlerë 10,000 dollarë në garën rajonale apo vetëm ideja më e mirë nga niveli rajonal?

-Në garën rajonale “Forumi për filantropi”, marrin pjesë tre idetë fituese nga secili prej vendeve  pjesëmarrëse në konkurs, përkatësisht: Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia. Nga të gjitha 18 idetë e biznesit të gjelbërt, do të zgjidhen  më të mirat dhe secila prej tyre, do të shpërblehet me $ 10,000 për realizimin e idesë.

 1. Si mund të aplikoj për konkurrencën e Idesë së Biznesit të Gjelbërt?

Së pari, ne ju rekomandojmë që të lexoni udhëzimet në  seksionin për konkursin Ide të Gjelbërta të ARNO-s, në  www.arno.mk, në zonën ku shpjegohen kriteret për vlerësimin e ideve të gjelbërta dhe fazat në të cilat ndahen. Pastaj shkarkoni formularin, i cili përbëhet nga pyetje që kanë nevojë për përgjigje të bazuar në idenë tuaj të gjelbërt dhe  dërgojeni atë në arno.mkd@gmail.com deri më 10 qershor më orën 23:59. Bashkë me mesazhin, nëse keni, mund të bashkangjisni edhe materiale shtesë për idenë tuaj të gjelbërt.

 1. A mund ta dërgoj formularin edhe me postë?

JO, formularin e aplikimit për idetë e gjelbra, duhet ta dërgoni vetëm me e-mail,  në arno.mkd@gmail.com.

 1. Çfarë duhet të bëj, nëse  jam një prej finalistëve të konkursit kombëtar?

Pas njoftimit për të hyrë në finale, do t’ju duhet të përgatitni një prezantim për idenë tuaj të gjelbër dhe ta paraqisni atë para jurisë. Për prezantimin e  10 ideve përfundimtare të biznesit të gjelbër, do të organizohet një event publik në javën e parë të korrikut 2018, në Shkup.

 1. Po sikur ideja ime  e gjelbër, të jetë një nga tri idetë fituese të konkursit kombëtar?

Nëse ideja juaj e gjelbër është një nga tre idetë fituese, ju si bartës I saj,  së bashku me ekipin e ARNO-s, duhet të merrni pjesë në përgatitjen e prezantimit dhe materialeve promovuese për idenë tuaj të gjelbër,  në konkursin rajonal. Gjithashtu në procesin e përgatitjes, ju do të duhet të vendosni se në cilën gjuhë do të prezentoni idenë tuaj para  jurisë rajonale. Ekipi i ARNO-së do t’ju ofrojë përkthyes.

 1. Çfarë ndodh në garën rajonale?

Në konkursin rajonal, të gjitha idetë e gjelbra nga vendet pjesëmarrëse paraqiten para jurisë, e cila më tej i noton sipas kritereve të përcaktuara. Gjithashtu, bartësit e ideve të biznesit të gjelbër,  votojnë për njëri tjetrin.

 1. Çfarë pritet nga unë në garën rajonale?

Në konkursin rajonal “Forumi për filantropinë”,  nga secili prej pjesëmarrësve, konkurrentët pritet të jenë të pranishëm gjatë prezantimit të të gjitha ideve të gjelbërta fituese nga rajoni.

 1. Ku do të mbahet konkursi rajonal për idetë e biznesit të gjelbër?

Konkurrenca e Green Idea e këtij viti “Forumi i Filantropisë” do të mbahet në Maqedoni nga 18-21 korrik 2018.

 1. Nëse fitojmë,  si mund ta përdorim çmimin dhe cilat janë detyrimet?

Nëse fitoni garën rajonale, do të shpërbleheni me $ 10,000. Këto fonde janë të dedikuara ekskluzivisht për realizimin e idesë suaj të biznesit të gjelbër dhe duhet të përdoren brenda një viti. Përveç kësaj, në bashkëpunim me ekipin e ARNO-s,  do t’ju duhet të përpiloni një document, që do të përcaktojë proceset e realizimit të idesë, një kornize të detajuar financiare dhe mënyrat në të cilat do të monitorohet dhe zbatohet ideja. Fituesit janë të detyruar të lidhin një kontratë me ARNO-në, e cila gjithashtu do të përcaktojë të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese. Këto përfshihen edhe raportet e rregullta periodike narrative dhe financiare.

Çfarë është ARNO

Shoqata për zhvillimin e opcioneve të reja. ARNO është organizatë për risi sociale të bazuara në peizazhin qytetar të Maqedonisë me një mision të veçantë për zhvillimin dhe zbatimin e inovacioneve sociale dhe

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Follow me on Twitter
Contact
 • Boulevard VMRO, Skopje 1000, 1/2-7, Skopje 1000
 • +​389 77 855 832

 • contact@arno.org.mk; arno.mkd@gmail.com