ARNO administron Konkursin Kombëtar për Ide të Gjelbërta që nga viti 2015 dhe është krenar për 4 idetë fituese në Konkursin Rajonal:Kooperativa e parë e konsumatorëve organikë “Nasha dobra zemja” (në vitin 2015); iniciativa për riparimin e mobiljeve të vjetra, “Spin”,   që u kthye në një biznes të vogël të drejtuar nga një arkitekte e re,  Marta Mojsova (2016);kompaninë e gjelbërt Start up, për argëtim e zbavitje,  “ILUZIONET ECO”, të  drejtuar nga magjistari Kristian Shopov dhe platforma për shitjen dhe dhurimin e ushqimit të mbetur “USHQIMI PËR TË GJITHË” nga Jane Zaevski.

Konkursi funksionon përmes kritereve të strukturuara dhe të verifikuara përmes një procesi,  që siguron zgjedhjen transparente të ideve fituese. Iniciativa për të mbështetur idetë e gjelbra në nivel kombëtar, synon të arrijë në zonat më të margjinalizuara rurale dhe të frymëzojë dhe inkurajojë më shumë komunitete, grupe dhe / ose individë, që kanë ide origjinale dhe inovative për të filluar biznese të vogla dhe të gjelbra.

Çfarë është ARNO

Shoqata për zhvillimin e opcioneve të reja. ARNO është organizatë për risi sociale të bazuara në peizazhin qytetar të Maqedonisë me një mision të veçantë për zhvillimin dhe zbatimin e inovacioneve sociale dhe

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Follow me on Twitter
Contact
  • Boulevard VMRO, Skopje 1000, 1/2-7, Skopje 1000
  • +​389 77 855 832

  • contact@arno.org.mk; arno.mkd@gmail.com