Филантропија преку зелени идеи

Филантропија за зелени идеи*  е годишен конкурс кој поддржува развој на мали, локални одржливи бизнис идеи во Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија. Терминот „зелени идеи“ означува идеи кои придонесуваат кон животната средина, кои користат ресурси од локалната заедница и кои придонесуваат кон одржливиот развој (интеграција на локалните, економските, социјалните и еколошките потреби и приоритети […]

 

Идеите ги споделувам гласно Vol.2

Регионалната кампања фокусирана на младинското учество во пост-2015 агендата „Младински глас-Идинината која ја посакувам во Источна Европа и Централна Азија“ се лансираше на почетокот на октомври, 2014 година. Целта на кампањата е да осигура дека прашањата кои се поврзани со младите се препознаени во понатамошната развојна агенда, што пак е возможно само со значајно младинско […]

 

COOLINARI 2.0

Coolinari 2.0 е своевидно продолжение на проектот „Младинска професионална кујна нови технологии за социјален бизнис“ дизајнирано да рефлектира највисоки социјално-претприемнички вредности. Во рамки на оваа иницијатива (прва од овој вид во Македонија) предвидено е АРНО како носител и имплементатор на идејата*, во соработка со СУГС „Лазар Танев“ да организира часови за готвење со најдобрите готвачи […]