Идеите ги споделувам гласно Vol.1

Регионалната кампања фокусирана на младинското учество во Пост-2015 Агендата „Младински глас-Идинината која ја посакувам во Источна Европа и Централна Азија“ се лансираше на почетокот на октомври, 2014 година. Целта на кампањата е да осигура дека прашањата кои се поврзани со младите  се препознаени во понатамошната развојна агенда, што пак е возможно само со значајно младинско […]

 

Watch Full Movie A Family Man (2017)

A Family Man (2017) HD Director : Mark Williams. Producer : Gerard Butler, Alan Siegel, Nicolas Chartier, Patrick Newall. Release : May 18, 2017 Country : United States of America. Production Company : Zero Gravity Management, Ascot Elite Home Entertainment. Language : English. Runtime : 108 Genre : Drama. Movie ‘A Family Man’ was released […]