Идеите ги споделувам гласно Vol.1

Регионалната кампања фокусирана на младинското учество во Пост-2015 Агендата „Младински глас-Идинината која ја посакувам во Источна Европа и Централна Азија“ се лансираше на почетокот на октомври, 2014 година. Целта на кампањата е да осигура дека прашањата кои се поврзани со младите  се препознаени во понатамошната развојна агенда, што пак е возможно само со значајно младинско […]

 

Kампања за Велика Британија „Поглед одблиску кон социјалните претпријатија”

Како дел од работната стипендија на еден од основачите на АРНО(Ирина Јаневска) доделена од Британската амбасада во Скопје, АРНО изработи летна  кампања, која имаше за цел да ја промовира мисијата на Social Enterprise Mark-Социјално претпријатије од Обединетото Кралство. Social Enterprise Mark е социјално претпријатије кое нуди единствена  меѓународна сертификација за социјални претпријатија. Social Enterprise Mark […]