Në kuadër të vizitës studimore në Poloni, që u mbajt nga 24 deri në 28 tetor përmes Programit për Ndërmarrjen Shoqërore të Fëmijëve, ARNO kishte mundësi të dërgonte një përfaqësues (Katerina Panova Matoska), e cila ishte e njohur me punën e ndërmarrjeve sociale nga Poznaioni dhe rrethinat e saj.

Kjo ishte një mundësi e madhe, së bashku me përfaqësuesit e organizatave të tjera dhe përfaqësues të institucioneve publike, për të vizituar së bashku lloje të ndryshme të ndërmarrjeve shoqërore dhe për të parë mënyrën se si ata punojnë. Brenda kornizave të realizimit të postës:

– Kuvendi me kryebashkiakun e isielen dhe partnerët lokalë

– Vizita e Kooperativës Sociale për Personat me Aftësi të Kufizuara në Gajeo të themeluar nga autoritetet lokale dhe OSHC-të – një seminar për prodhimin e qeramikës dhe qeramikës.

– Vizitoni një ndërmarrje sociale që punon për Volksëagen duke prodhuar vagonë ​​makine.

-Shko te selia e BARKA-s