Formularin për aplikim në konkursin “Ide të gjelbërta 2020” mund ta merrni këtu:

Para se të filloni me plotësimin e tij, lexoni me kujdes UDHËZIMET. (të cilat mund t’i gjeni në vazhdim). Ne ju inkurajojmë të shikoni videon nga njëra prej punëtorive që janë realizuar, me qëllim që t’ju ndihmojë në plotësimin e formës së  aplikimit.

Aplikimi kryhet duke dorëzuar këto dy dokumente të kompletuara dhe (opsionale) dokumente mbështetëse (deri në 10 MB të dërguar me e-mail). Personat juridikë që aplikojnë, gjithashtu duhet të bashkëngjisin një llogari përfundimtare për vitin 2018 dhe 2019. Dokumentacioni i plotë dorëzohet në mënyrë elektronike në arno.mkd@gmail.com deri më 10.04,2020 (23: 59h). Nëse nuk merrni një konfirmim për konkurim të suksesshëm brenda 24 orëve, na kontaktoni në telefon.

UDHËZIME

Formulari I aplikimit për konkursin “Ide të gjelbërta”, përbëhet nga disa pyetje që duhet t’ju përgjigjeni në dokumentin word:

 1. TË DHËNA PËR AUTORIN E IDESË

Në këtë pjesë të formularit, ju duhet të jepni të dhenat e organizatës/ portofolio/ biografinë, të dhëna për kontakt, emrin e idesë, si dhe konfirmim për disa pyetje/kritere shumë të rëndësishme për pjesëmarrje.

DEKLARATAT

Ju lutemi përgjigjuni veç e veç të gjithave pyetjeve që vlejnë për të gjithë aplikantët, si për personat juridikë ashtu edhe për individët.

 1. REZIME

Ju lutemi jepni një përmbledhje të shkurtër që shpjegon aspektet thelbësore të idesë tuaj të gjelbër (jo më shumë se një faqe).

 1. TË DHËNAT PËR IDENË E GJELBËRT

Në këtë pjesë të formularit, ju lutemi sqaroni pyetjet dhe nën-pyetjet sa më qartë (duke respektuar kufizimet e fjalëve), mund të ndiqni edhe udhëzimet nga vetseksioni (pyetjet e bëra).

 1. PLANI PËR AKTIVITETET

Në tabelë, rreshtoni aktivitetet (mundeni lirisht të shtoni rrjeshta) dhe përcaktoni muajin kur do të kryhen të njejtat.

 1. MODELI I BIZNESIT CANVAS

Në fushat e ofruara, shkruani informacionin e kërkuar në mënyrë konçize dhe të qartë. I gjithë modeli i kanavacës duhet të shfaqet në një faqe (jo më shumë).

 1. FINANCIMI

Në listën e tabelave shënoni shpenzimet e planifikuara dhe burimet e nevojshme për të realizuar idenë tuaj. Në kolonën e mbështetur nga Balkan Green Ideas, tregoni se çfarë fondesh kërkoni nga donatorët.

 1. MATERIALE TË TJERA PËR IDETË E GJELBËRTA

Në këtë pjesë të formulatit, mund të jepni informacione shtesë për idetë tuaja: fotografi, video, ilustrime, grafikë etj. Ju lutemi, kini parasysh kufizimet teknike për dërgimin e përmbajtjeve multimediale nepërmjet e-mail-it. Nëse këto shtesa tejkalojnë kufizimin 10MB ju lutem dërgoini këto informacione shtesë nëpërmjet lidhjes së jashtme SHARE!

Mund të dërgoni linqe të ndryshme, në mënyrë që të mund të marrim informacione shtesë: video në YouTube, faqe në Facebook, artikuj nga mediat dhe të ngjajshme.

ME RËNDËSI!

 • Të gjitha fushat janë të rëndësishme për t’u plotësuar
 • Disa pyetje kanë në dispozicion një numër të kufizuar fjalësh. Ju lutemi, merreni parasysh këtë para se ta plotësoni formularin.
 • Ju lutemi përdorni font Calibri me madhësi 12 dhe hapsirë 1.0
 • Pasi të keni plotësuar formularin për aplikim, duhet ta dërgoni atë në; arno.mkd@gmail.com. Pas kësaj, nuk do të keni më mundësi ta ndryshoni atë.
 • Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është 10.04.2020 deri në ora 23:59. Formularët e dorëzuar pas këti afati kohor, nuk do të merren parasysh.
 • Pasi të dërgoni formularin, brenda 24 orëve, do ju dërgojmë një vërtetim në adresen e e-mailit që do të na mundësoni, për t’ju konfirmuar se aplikimi juaj u pranua. Nëse nuk merni ndonjë përgjigje nga ne mbrenda 24 orve, ju lutemi na kontaktoni.
 • Për pyetje dhe informacione të tjera, ju lutemi na shkruani në e-mail adresën arno.mkd@gmail.com ose na telefononi në 077/855 832, çdo ditë pune, nga ora 09:00 deri në orën 17:00.

Gjithashtu, ndiqni njoftimet tona për të marrë pjesë në punëtoritë që do t’ju mundësojnë më shumë informacione rreth aplikimit.

 

<-- wqqd9333 -->
<-- 4539333 --> <-- 4539333 --> <-- 4539333 -->
<-- 4539333 -->
<-- 4539333 -->
<-- wqqd9333 --><-- 4539333 -->
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
<-- wqqd9333 --> <-- wqqd9333 --> <-- wqqd9333 -->