Мисија и визија

АРНО мисија

—————————————————————————————————————————————————————–

АРНО развива и поддржува социјална иновација преку дизајнирање на нови опции во областа на  дигиталната креативност и различни социјални иницијативи, кои ги  развиваат активни, независни граѓани кои дејствуваат заедно и придонесуваат кон развој на заедницата и позитивните општествени промени.

—————————————————————————————————————————————————————–

АРНО визија

Обликување на иднината преку споделување на нашите ресурси и откривање на нови пристапи.

—————————————————————————————————————————————————————–